Competentiemanagement


Link naar Trainingsbeheer

Vanuit de Competentiemanagement module kan u desgewenst de link leggen naar de module Training Administratie.  Op basis van de openstaande noden van uw organisatie, bepaalt u de opleidingsstrategie voor uw bedrijf.  Doordat u per competentie bepaalt welke opleidingen de behoefte hieraan kunnen invullen kan u wachtlijsten beheren aan de hand van de openstaande noden.  Via de webinterface kan u ook een persoonlijke opleidingscatalogus aan elke medewerker aanbieden.

Competentiemanagement draait rond het erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties van werknemers in functie van zowel bedrijfsdoelen als persoonlijke wensen en ambities. Hiertoe dient u de individuele noden en kennis van de personeelsleden op te volgen. 

De competentiemanagement module binnen onze software Promote helpt u met het inventariseren van de competentieprofielen binnen uw organisatie en groepeert deze in competentiegroepen. U creëert noden met voorkeur voor timing en score door het koppelen van competenties aan het departement, de zetel, het bedrijf, de functie of de individuele medewerker. U houdt de competenties bij die eenieder beheerst (kent) en eventueel de datum en de score die werd behaald. 

Via de webinterface kan u deze taak door de leidinggevende laten uitvoeren.  Een medewerker en zijn leidinggevende heeft hier ook steeds up to date informatie over de beheerste competenties.  De GAP-analyse tussen het gewenste competentieniveau en het verworven competentieniveau resulteert in de individuele behoeften van de medewerker, die via de webinterface door medewerker en leidinggevende kunnen worden geraadpleegd.  Via de module voor polyvalentiematrices kunnen noden en kennis van de gewenste competenties per entiteit worden gevisualiseerd in één overzichtelijk rapport.

Contact

Tel: 03/ 286.83.40

info@givigroup.be 

Contactformulier

Download Flyer


Promote                    

KMO Portefeuille

Bespaar als KMO tot 50% op uw opleidingen.    

GiVi Group behaalde in 2011 voor de 3e keer het Qfor label. Hierdoor kan elke KMO die aanspraak kan maken op de KMO-portefeuille voor opleiding 50% subsidie krijgen. Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be