Trainingadministratie


Met de Trainingadministratie module van Promote krijgt u snel controle én een totaaloverzicht over al uw opleidingsprojecten. Voor de opleidingen die u al dan niet extern wenst te organiseren, kunt u een productfiche en standaard planningsinfo registreren.  Voor de opleidingen die u in een opleidingscatalogus wenst aan te bieden, is de productfiche ook online voor de medewerker en zijn leidinggevende beschikbaar.

De wachtlijsten worden eventueel "gevuld" vanuit de module Competentiemanagement binnen Promote.  U kan opleidingsbehoeften van de medewerkers registreren door hen rechtstreeks op een wachtlijst te plaatsen in Promote.  Opleidingssessies worden gepland, met overname van standaard planningsinfo en rekeninghoudend met beschikbaarheid van middelen, zoals leslokalen en lesgevers. U schrijft medewerkers rechtstreeks in op een sessie of vanuit de wachtlijst.  Vanuit de sessie zijn onder meer bevestigingsmails naar deelnemers en docent, aanwezigheidslijsten, naamkaartjes en evaluatieformulieren beschikbaar.

Het inschrijvingsbeheer kan via de webinterface verlopen, waar de medewerker, eventueel mits goedkeuring van zijn leidinggevende, of de leidinggevende kan inschrijven op een wachtlijst of op een opleidingssessie. De leidinggevende kan online het opleidingsbudget van zijn afdeling opvolgen.

Uiteraard zijn alle nodige rapporten in Promote beschikbaar, zoals analyse rapporten per afdeling, overzichten van wachtlijsten en kennislijsten, het rapport van de sociale balans.

Contact

Tel: 03/ 286.83.40

info@givigroup.be 

Contactformulier

Download Flyer


Promote